inspecties

De veiligheid in de elektrotechniek is een zaak van de overheid, werkgever en werknemer. Bij een ongeval, veroorzaakt door een gebrek aan veiligheidsregels, kunt u verantwoordelijk gesteld worden. Door onze inspecties kunnen elektrotechnisch installaties en arbeidsmiddelen verantwoord beheerd worden.

NEN1010

Wij voeren NEN1010 inspecties uit, dit is de elektrotechnische hoofdnorm voor nieuw aan te leggen elektrotechnisch installaties.

NEN3140

Ook voeren wij NEN3140 inspecties uit, dit is de norm voor elektrotechnisch installaties voor bedrijfsvoering en arbeidsmiddelen.

Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek brengt oververhitting bij verdeelkasten en regelkasten in beeld en verstoringsbronnen van elektrotechnische installaties.